Vakgebieden

Bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en regelgeving
IWIN adviseert, ontwerp en organiseert volgens De Nieuwe Regeling (DNR).

Prestatiemeting met een infraroodcamera
Met het thermografisch onderzoek worden isolatie- en vochtproblemen in kaart gebracht. Daarnaast wordt gezocht naar hotspots in installaties.

GPR Gebouw
De GPR gebouwexpert meet duurzaamheidprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie.

Installatietechniek woningbouw en utiliteitsbouw
IWIN heeft de voorkeur voor betrokkenheid bij het hele traject. Ook na de afronding wil de coöperatie de installaties monitoren, zodat de wensen van de klant worden gewaarborgd. IWIN draagt met haar diensten bij aan de installatie advisering, het ontwerp en de prijsvorming. Zij  begeleidt tijdens de uitvoering en bewaakt de kwaliteit na oplevering.

Installatietechniek industrie
IWIN is gespecialiseerd in het verduurzamen van productieprocessen, zoals restwarmte terugwinnen of energieverbruik in een productieproces verlagen. Voor de installatietechniek in de industrie kunt u terecht bij IWIN. Ook zorgt zij voor de begeleiding tijdens de uitvoering en monitoring na oplevering.

Gastechniek (gasdistributie en gastoepassingen)
Vraagstukken over ontwerp, berekeningen, apparaat en de toepassingen, netaansluitingen en inspectie van alle systemen hiervan kunnen beantwoord worden. Wij zijn bekend met alle Europese wet- en regelgeving die een veilige, doelmatige en bedrijfszekere gasvoorziening waarborgen.

Biomassa
IWIN adviseert over brandstof, opgesteld vermogen ketel, fabricaten ketel, gastechniek, regeltechniek, voorzieningen, vergunningen en subsidies. Deze factoren bepalen de prestatie van een systeem. IWIN informeert over hoe de factoren elkaar beïnvloeden en adviseert over de te nemen stappen voor het beste rendement.

Subsidies
IWIN adviseert over de voorwaarden en afhandeling van subsidies, zoals Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook kunt u er terecht voor vragen of advies over provinciale regelingen, zoals in Friesland en Overijssel. De regelingen zijn bedoeld voor onderzoeken naar en realisatie van duurzame energieopwekking en energiebesparing.