Iwin ingenieurs wenst u een GELUKKIG NIEUWJAAR!

Kor, Frans en Robert van IWIN ingenieurs wensen iedereen een gelukkig, gezond, voorspoedig en duurzaam nieuwjaar.

“Als je de huidige economische situatie accepteert dan kan je kijken naar de toekomst”.

Wij doen geen hoogdravende voorspellingen, maar gaan verder op de ingeslagen weg in combinatie met het anticiperen op de kansen die voorbij komen.

Verder gaat IWIN ingenieurs vormgeven aan duurzame samenwerking met architecten en adviseurs om antwoord te kunnen geven op de meer multidisciplinaire vraagstukken.

In het nieuwe jaar gaan we o.a. beginnen met de implementatie van een project om 500 ton CO2 te besparen; 2 biomassa installaties met warmtekoppeling.

Wij zijn zeer tevreden met de mededeling dat ons project ‘Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing’ door de provincie Overijssel als beste is beoordeeld.